การกลับมาของยอดคุณพ่อ (แทฮันมินกุกมันเซ) ตอนที่ 95

Advertisements
Standard

[OTHER INSTAGRAM] 150926 New photos of Yuchun at his completion ceremony

JYJ3

[PHOTO] #개이득
#동생 #수료식 갔다가 #박유천 봄#믹키유천 #군인 #군대 #동방신기 신기신기 #존잘 #우월 #소통 #선팔 #피곤
instagram.com/p/8Dweq6CB4s/

[TRANS]
#greatbenefit
Saw #ParkYuchun when I went to #littlebrother ‘s #completionceremony#MickyYuchun #soldier/serviceman #army […]

 photo 10472044_1481930755443912_1312959155_n.jpg

Source:honey_mom14
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by:JYJ3

View original post

Standard

[OTHER SNS] 150924 Park Yuchun at his completion ceremony from basic military training

JYJ3

[PHOTO] 박ㄹ유천 상받음
#박유천 #믹키유천 #jyj #논산훈련소
instagram.com/p/7_sOz9ABKG/

[TRANS]
Park Yuchun receiving an award
#ParkYuchun #MickyYuchun #jyj #NonsanTrainingCenter

 photo 11850099_1925181457706394_1010173950_n.jpg

*

[PHOTO] #박유천 #유천오빠 #유천아ㅠㅠㅠㅠㅠ #수료식
상도받았대요 ㅠㅠㅠ흐어어어어어어어옹오어어어
가져갈때 출처 밝혀주세요 ㅠㅠ제발 ㅠㅠ
instagram.com/p/7_vXeYTRbg/

[TRANS]
#ParkYuchun #Yuchun-oppa #Yuchun-ahㅠㅠㅠㅠㅠ #completionceremony
He had received an award too ㅠㅠㅠ Heueoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo
Please post the source when you take ㅠㅠ Please ㅠㅠ

 photo 11910231_178392379160858_1829193004_n.jpg

*

[PHOTO] #박유천 #수료식 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ이건!
#B컷 후.. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 가져가실때 출처 적어주세요 ㅠㅠ
instagram.com/p/7_xLLyTRfQ/

[TRANS]
#ParkYuchun #completionceremony ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ This!
#B cut afterwards.. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Please write the source when you take ㅠㅠ

 photo 11934852_1642431462638281_729406704_n.jpg

*

View original post 312 more words

Standard